Velkommen til Selskabet for Psykoterapi - SFP

Et fagligt fællesskab for mennesker der arbejder med mennesker

Selskabet for Psykoterapi (SFP) er et bredt fagligt forrum for alle med en faglig interesse i samtale- og psykoterapi. SFP henvender sig til professionelle og praktiserende udøvere af psykoterapi: uddannede psykoterapeuter, praktiserende psykologer, præster, læger, sygeplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere og andre, som har en relevant faglig begrundet interesse i samtale- og psykoterapi.

Selskabet arrangerer faglige møder, seminarer og konferencer med oplæg fra spændende filosoffer, psykoterapeuter samfundsteoretikere og andre spændende fagpersoner, der kan give en kvalificeret og nuanceret forståelse af de mange forskellige problematikker, arbejdet med behandling, samtale- og psykoterapi indebærer.

Se længere nede hvis du ønsker at ansøge om medlemskab af SFP.

 

Om baggrunden for Selskabet For Psykoterapi

Historisk har det været psykiatere, der har haft patent på at ”undersøge menneskers sjæl”.
Lægens og psykiatriens magtmonopol er historisk blevet brudt af andre faggrupper, først og fremmest af psykologerne, der qua deres akademiske uddannelse også mente at have noget at skulle have sagt. Senere har socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre med interesse for at samtale med mennesker med psykiske problemer fået mulighed for at supplere deres grunduddannelse med psykoterapeutiske efteruddannelser og derigennem kvalificere sig til at tale med mennesker om deres problemer på en hjælpsom måde.

Disciplinen psykoterapi har historisk været opdelt i mange, ja vel nærmest utallige forskellige terapeutiske retninger og skoler. Freuds psykoanalyse blev hurtigt splittet i mange psykodynamiske skoler. Retningerne blev drevet frem af ildsjæle. Oprindelig var ”fjenden” adfærdsterapeuterne – hvad enten det var Skinner i USA eller Pavlov i Sovjet.

Efter anden verdenskrig er der opstået mange forskellige humanistiske og eksistentielle retninger inspireret af fænomenologi, humanistisk psykologi og nye former for psykodynamisk psykoterapi og blandinger af disse. Derefter er der kommet kognitive, systemiske, familieterapeutiske, parterapeutiske, kropsterapeutiske retninger og senest narrativ psykoterapi. De har alle forskellige måder at samarbejde og samtale med mennesker på og forskellige filosofiske og teoretiske udgangspunkter.

Det er på tide at skabe samling eller i al fald et overblik over forskelle og ligheder blandt disse forskellige indfaldsvinkler til at tale med mennesker til gensidig inspiration.

 

Styrk fagligheden

Selskabet For Psykoterapi (SFP) ønsker at skabe et fagligt forum, et Selskab, der ikke er en fagforening, der fokuserer på vilkår og økonomi, og som ikke arbejder for en offentlig og politisk anerkendelse af samtale- og psykoterapi som selvstændigt fagområde, men som vil styrke kvaliteten af de faglige drøftelser og skabe inspiration og sparring på tværs af de forskellige måder samtale- og psykoterapi udøves på.

Vi håber, at mange personer, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser vil hilse dette initiativ velkomment og ansøge om medlemskab.


Ansøgning om medlemskab

Som medlemmer af Selskabet for Psykoterapi optages både personer, der er uddannede psykoterapeuter, psykologer, præster, læger, sygeplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere samt andre, som har en relevant faglig begrundet interesse i samtale- og psykoterapi.

Bestyrelsen afgør, om man kan blive medlem af SFP.

Hvis man repræsenterer et uddannelsesinstitut, der uddanner psykoterapeuter, en arbejdsplads eller en organisation, ansøger man bestyrelsen direkte om medlemskab ved at skrive til info@selskabetforpsykoterapi.dk

Kontingentet udgør kr. 500 om året for individuelle medlemmer og kr. 1.000 om året for uddannelsesinstitutter, arbejdspladser og organisationer.

For ansøgning om medlemskab, udfyld venligst formularen herunder.

Ansøgning om medlemsskab