Selskabet for Psykoterapi

Etiske Retningslinjer

 


Et medlemskab af Selskabet for Psykoterapi forpligter medlemmet, organisationen eller arbejdspladsen til at følge et etisk regelsæt, der harmonerer med det etiske regelsæt for Dansk Psykologforening.

Selskabet for Psykoterapi anser etik for en fundamental del af samtale- og psykoterapeutisk, og opfordrer med understående til refleksion over etikken i ens daglige virke.

 

Etik indebærer:


1. At reflektere over den magt man som psykoterapeut uvægerligt udøver gennem sit virke.

2. Altid at følge Immanuel Kants gyldne regel: Kun at behandle andre, som man selv ønsker at blive behandlet.

3. At gøre sit bedste for at hjælpe de klienter, man samarbejder med.

4. At gøre sit bedste for at hjælpe de klienter, man samarbejder med og sætte klientens ve og vel i centrum.

5. At forholde sig decentreret som terapeut og dermed altid sætte klientens egne oplevelser og beskrivelser i centrum.

6. At medvirke til at opgradere menneskers erfaringer, at hjælpe dem med at udforske deres egne oplevelser, gøre oplevelserne almengyldige og dermed gøre deres bærere trygge.

7. Aldrig at have en seksuel eller seksualiserende relation til sine klienter.

8. Tydeligt at gøre sine klienter opmærksom på mulige relevante klageinstanser.

9. At kunne redegøre for sit valg af teori og metode i forhold til de problemstillinger, man samarbejder med klienterne om.

10. En oprigtig villighed til at tale om de problemer, man oplever i sit terapeutiske arbejde.

11. At man kontinuerligt har mulighed for at drøfte sit arbejde og modtage vejledning og supervision.

12. At holde sig velorienteret om udviklingen af samtale- og psykoterapiens teori og metoder.