Et fagligt fællesskab for mennesker der arbejder med mennesker

 

SFP er et bredt fagligt forum åbent for alle, der bruger samtalen i en faglig og professionel sammenhæng – i rådgivning, vejledning, samtale- og psykoterapi.

SFP er åbent for alle professionelle og studerende med interesse for samtalen og dens mange muligheder: Studerende, psykoterapeuter, psykologer, præster, læger, sygeplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere og andre, som har en relevant faglig begrundet interesse i samtale- og psykoterapi.

Selskabet arrangerer faglige møder, seminarer og oplæg fra spændende filosoffer, psykoterapeuter samfundsteoretikere og andre relevante fagpersoner, der kan give en kvalificeret og nuanceret forståelse af samtalen og dens muligheder.


Styrk fagligheden

Selskabet For Psykoterapi (SFP) ønsker at skabe et fagligt forum, der kan styrke kvaliteten af de faglige drøftelser om samtalen og kroppen som mulighed og skabe inspiration og sparring på tværs af de forskellige måder rådgivning, vejledning, coaching, samtale-, krops- og psykoterapi udøves på.

Vi håber, at mange personer, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser vil hilse dette initiativ velkomment og ansøge om medlemskab.


Om baggrunden for Selskabet For Psykoterapi

Historisk har det været psykiatere, der har haft patent på at ”undersøge menneskers sjæl”.
Lægens og psykiatriens magtmonopol er historisk blevet brudt af andre faggrupper, først og fremmest af psykologerne, der qua deres akademiske uddannelse også mente at have noget at skulle have sagt. Senere har socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre med interesse for at samtale med mennesker med psykiske problemer fået mulighed for at supplere deres grunduddannelse med psykoterapeutiske efteruddannelser og derigennem kvalificere sig til at tale med mennesker om deres problemer på en hjælpsom måde.

Disciplinen psykoterapi har historisk været opdelt i mange, ja vel nærmest utallige forskellige terapeutiske retninger og skoler. Freuds psykoanalyse blev hurtigt splittet i mange psykodynamiske skoler. Retningerne blev drevet frem af ildsjæle. Oprindelig var ”fjenden” adfærdsterapeuterne – hvad enten det var Skinner i USA eller Pavlov i Sovjet.

Efter anden verdenskrig er der opstået mange forskellige humanistiske og eksistentielle retninger inspireret af fænomenologi, humanistisk psykologi og nye former for psykodynamisk psykoterapi og blandinger af disse. Derefter er der kommet kognitive, systemiske, familieterapeutiske, parterapeutiske, kropsterapeutiske retninger og senest narrativ psykoterapi. De har alle forskellige måder at samarbejde og samtale med mennesker på og forskellige filosofiske og teoretiske udgangspunkter.

SFP ønsker at bidrage med forskellige oplæg om relevante emner inden for SFPs fagområde og at skabe overblik over de muligheder, de forskellige indfaldsvinkler til at tale med mennesker indebærer, til gensidig inspiration.


Indmeldelse

Som medlem er alle arrangementer gratis. Alle studerende, psykoterapeuter, psykologer, præster, læger, sygeplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere, uddannelsesinstituter, arbejdspladser, organisationer samt andre, som har en relevant faglig begrundet interesse i samtale- og psykoterapi kan blive medlem af SFP.

Kontingentet udgør kr. 500 om året for individuelle medlemmer og kr. 1.000 om året for uddannelsesinstitutter, arbejdspladser og organisationer.

 

Klik her for tilmelding